Bokförar'n

Tjänster

Redovisning, bokföring, fakturering, moms, löner, bokslut, deklaration. Bokslutsrapport eller skatterådgivning? Bokförar'n har en bred kunskapsbas, vi erbjuder ditt företag de ekonomiska tjänster du behöver. Utveckla din verksamhet, frigör din tid. Kontakta oss gärna med frågor om detta.

Bokföring

Bokförar'n kan ta hand om hela, eller delar av ditt bokföringsarbete. Du bestämmer själv om du vill lämna in ett kuvert med dina kvitton och fakturor, eller om du vill bokföra på egen hand och endast ta hjälp med avstämningar.

Löner

Att ha anställda innebär, utöver personalansvaret, en hel del pappersarbete. Låt Bokförar'n ta hand om löneutbetalning och ta fram tydliga underlag till dig och din bank. Efter årets slut sänder vi in kontrolluppgifter till Skatteverket och till dina anställda.

Deklaration

Låter du en expert på området göra jobbet, kan du känna dig trygg och säker på att deklarationsarbetet blir rätt. Våra redovisningskonsulter är ständigt uppdaterade på nya skatteregler för ditt företags- och din privata deklaration.

Rådgivning

Vi ger råd kring att driva bolag, skattefrågor och generationsskiften. Vi kan hjälpa dig i kontakter med Skatteverket och andra myndigheter. Oavsett om du har aktiebolag, handelsbolag eller driver enskild firma ser vi helhetsbilden - du och ditt företag. Bokförar'n har en ansvarsförsäkring, för kundens bästa.

Årsredovisning

Större aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning som granskas av en revisor. Här har vi god erfarenhet och kontakt med ett antal auktoriserade och godkända revisorer. Mindre aktiebolag kan sedan 2010 välja bort revisionen och istället kvalitetssäkra redovisningen med en bokslutsrapport, enkelt och effektivt.

Bolagsbildning

Bokförar'n hjälper dig att bilda aktiebolag, eller - om du har bråttom - att ta fram ett lagerbolag med organisationsnummer, inom en timme. Vi kan även vara ditt stöd när det är tid för generationsskifte i ditt aktiebolag.

TeamViewer för fjärrsupport Fjärrsupport